Werkstatt geselecteerd als Young Innovator

Werkstatt is door het College van Rijksadviseurs geselecteerd voor het Young Innovator programma. "Met dit programma koppelt het College van Rijksadviseurs jonge, talentvolle vakgenoten aan grote ruimtelijke opgaven, zoals waterveiligheid, duurzame energietransitie, mobiliteit en gebiedsontwikkeling."

In opdracht van de Provincie Zuid Holland gaan we ons in het kader van waterveiligheid bezig houden met hoogwatershelters. Naast preventie is het overheidsbeleid ook gericht op het beperken van de gevolgen van een overstroming en rampenbeheersing. Werkstatt gaat samen met Rijksbouwmeester Floris Alkemade aan de slag met een ruimtelijke verkenning van verticale evacuatie in en rondom Dordrecht.

De resultaten van het onderzoek zullen eind 2018 gepubliceerd worden.