Bedrijfsverzamelgebouw De Graanschuur

De Genneper Watermolen is een belangrijk cultuurhistorisch icoon in de Genneper Parken in Eindhoven. De molen is meermaals door Van Goch geschilderd, en diens perspectieven vanuit uit omliggende landschap zijn nog steeds te ervaren. Achter de molen bevond zich het Milieu Educatie Centrum, gehuisvest in een grote schuur. Dit pand, daterend uit 1982, staat sinds 2017 leeg. Werkstatt is gevraagd een studie te doen naar de mogelijkheden voor de huisvesting van een aantal nieuwe functies op deze plek. Na een uitvoerige studie kwamen we tot de conclusie dat het behoud van het pand geen recht doet aan het landschap rondom de molen. Werkstatt heeft een voorstel gedaan voor twee nieuwe, losstaande volumes. Deze gebouwen zijn een kwartslag gedraaid t.o.v. het bestaande pand en staan in dezelfde richting als de molen en het stroomdal van de Dommel en de Trompetterloop. De tussenruimte biedt een doorkijk naar het achtergelegen parkgebied. 

Credits:
Programma: bedrijven en publieke functies m.b.t. natuur, zorg, landbouw en circulariteit
Locatie: Genneper Parken, Eindhoven
Tijdlijn: 2017 -
Project team: Raoul Vleugels, Niels Groeneveld, Ruud Kooloos